MotorTechna BRNO

Tel: +420 736 210 200
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:
MOTORTECHNA
  • Co je MotorTechna?

Trhy a výstava historických vozidel, součástí, náhradních dílů a dokumentace. Je pořádaná 2x ročně (jarní v dubnu, podzimní v říjnu) na ploše 1.730 m2 v krytých pavilonech a 11.200 m2 na volné ploše BVV

  • Historie

Sahá zhruba do poloviny osmdesátých let min. století, kdy se členové Veteran Automoto clubu rozhodli uspořádat na atletickém stadionu START v brněnské čtvrti Lesná setkání veteránistů za účelem výměny, prodeje a koupě dílů, součástek a  dokumentace. Tehdy se na stadion sjelo jen několik málo nadšenců.

  • Mezidobí

V dalších letech začalo zájemců o akci přibývat. V polovině devadesátých se již dali počítat na stovky. Stadion již přestal kapacitně stačit a celá akce se přesunula na sportovní letiště v Brně Slatině. Účastníků stále přibývalo. Bylo rozhodnuto akci, která začala dosahovat mega rozměrů pořádat na jedné z přistávacích ploch brněnského civilního letiště v Brně Tuřanech. Zde se akce konala ještě v dubnu 2003. V tomto období, neustále narůstá počet účastníků jak na straně prodávajících tak zájemců o koupi. Několikaletá snaha o navázání kontaktu s brněnským výstavištěm vyvrcholila na jaře roku 2002. Díky tomu, že mezi organizátory veletrhů Autosalon a Autotec se našli lidé, kteří pochopili náš záměr, ale i to, že tato akce bude napomáhat k rozšíření akcí pořádaných na ploše brněnského výstaviště a tím i k jeho dalšímu zviditelnění.

  • Současnost

Od října 2003 probíhá již MotorTechna na ploše BVV. Návštěvnost akce má neustále narůstající tendenci, přibližně 430 prodejců a 3400 zájemců o koupi či prohlídku. Na výstavě bývá v expozicích na 60 aut a 40 motocyklů. Sortiment se rozšiřuje o nabídky v různých sběratelských oborech. Dále o prezentaci renovátorských firem a firem vyrábějících náhradní součástky a nejrůznější doplňky pro veterány včetně dobového oblečení. Akce je zajišťována v přípravném období 4 lidmi, v době vlastní akce je 45 pořadatelů. Prodávající mají možnost si předobjednat prodejní plochu a eventuelně zablokovat si stejnou plochu na následující akci. Mají možnost příjezdu již odpoledne před akcí. Tato praxe je zcela běžná na všech akcích podobného druhu v zahraničí. S narůstajícím počtem účastníků roste i počet zahraničních účastníků, kteří již zcela pravidelně MotorTechnu navštěvují. (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Slovinsko, Litva, Itálie). Dále se vyskytují i návštěvníci z Holandska, Francie a Norska.

  • Budoucnost

Díky možnostem, které brněnské výstaviště nabízí se dá očekávat další nárůst zájemců jak tuzemských tak i zahraničních. Organizátoři mají zájem o neustálé zlepšování podmínek, jak po stránce organizační, tak i prostorové. Jediný v současné době zcela neřešitelný problém spočívá v nemožnosti zajištění pevného termínu a prostoru pořádání akce. V tomto ohledu se organizátoři musí zcela přizpůsobit BVV.21.4.2018  -  20.10.2018


NÁVŠTĚVNÍCI


Cena v Kč
Návštěvnická vstupenka130,-
Parkování auta50,-
Děti do 15 let a držitelé ZTP/P mají vstup zdarma.
Co můžete vidět?

- automobily

- motocykly
- součástky a náhradní díly
- dokumentace a literatura
- sběratelské předměty
- fotografie z předešlých ročníků
  
     Základní informace pro návštěvníky

  • Jarní i podzimní MotorTechna Brno je pořádána v prostorách brněnského výstaviště v pavilonu "Z" a přilehlých volných plochách.
  • Brány BVV se pro návštěvníky otevřou v sobotu v 8 hod.
  • Vstup pro pěší branou čís. 9a včetně vjezdu pro parkující. Parkování bude umožněno na volné ploše R1 v areálu výstaviště.
  • Občerstvení zajišťují stánky na výstavišti
 
Tiskový soubor ke stažení (leták.pdf)
 
Pořadatel nenese zodpovědnost za eventuelní změnu vstupní a vjezdové brány a pavilonu. Změna bude provedena jen na základě požadavku pronajímatele plochy (BVV).


VYSTAVOVATELÉ
Cena v Kč
  Předem
    Na místě
Pavilon


prostor 2 x 2,5 m
200,-300,-
Volná plocha


prostor 20 m2 (4 x 5m)
300,-500,-
                +10 m2 (2 x 5m) pouze k základní ploše 20m2
150,-
300,-
Akreditace pro prodejce
50,-
130,-
Vjezd pro prodejce
50,-
100,-
Objednávka bude závazná pouze při uhrazení
do 15.2. jarní a 15.9. podzimní termín.
Informace pro prodávající

Příjezd:

•  vjezd bránou č. 10        GPS souřadnice:     49°11'27.99"N; 16°34'14.08"E
•  pátek od 16 do 21 hod.
•  sobota od 6 hod.
•  V době od pátku 21 hod. do soboty do 6 hod. nebude umožněn vjezd do areálu BVV.

Odjezd: Odjezd bude prodávajícím umožněn až po 14 hod.                                                                                                                                              

Objednávka plochy:  Včasným objednáním ušetříte na poplatcích.

•  V případě vašeho zájmu o účast na Tradiční MotorTechně Brno mužete využít objednávkový formulář (e-shop).           
•  Na základě vaší objednávky obdržíte bližší informace e-mailem pro uhrazení poplatku. Úhradu neposílejte v hotovosti v dopisu.
•  Vaše objednávka bude závazná po uhrazení poplatků, nejpozději však do 15.2. jarní a 15.9.podzimní termín.

Nejpozději 14 dní před konáním MotorTechny obdržíte potvrzení objednávky s akreditacemi, průjezdní kartou a vyznačením vám přidělené plochy.

Občerstevení je zajištěno ve stáncích na výstavišti. Individuální prodej potravin a nápojů je zakázán.
________________________________________________________________________________________________________
ZDE MŮŽE BÝT VAŠE REKLAMA. Pokud máte zájem o umístění Vaší reklamy na našem webu, kontaktujte nás.

  

FOTOGALERIE

KONTAKT

MOTORTECHNA BRNO

Kontakt:  Pavel Slavíček
Veterán Auto Moto Club
Veveří 52
602 00 BRNO - CZ

Objednávky Tel: +420 736 210 200
Organizátor Tel: +420 603 462 748
Email: motortechna@email.cz
Website: www.motortechna.cz

Pořadatel: Veterán Auto Moto Club v AČR
 Hálkova 359/16
 614 00 Brno - CZ

IČ: 71159941            DIČ: CZ71159941
Bankvní spojení: 185571466/0300
IBAN: CZ27 0300 0000 0001 8557 1466
Podnikatel zapsán v živ. rejstříku města Brna č.j. 14482/03
Cookie Policy | Copyright © 2017 MotorTechna
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky